ehko-logo-04

FITXATEGIAREN ARDURADUNAREN DATUAK

Izena/ Sozietate izena: EHKOLEKTIBOA ELKARTEA, Euskal Herriko laborari eta herritar agroekologikoen kolektiboa
Helbidea: Urteaga Kalea 21, 20570, Bergara
IFK/:G75168195
Helbide elektronikoa: ehkolektiboa@gmail.com

INTERESATUAREN DATUAK EDO ORDEZKARI LEGALA

Jaun/Andrea, adin nagusia, helbidea kalea znba, Herria, Herrialdea K.P.

Erkidego autonomia NAN , idatzi honen bitartez Aurkakotasun Eskubidea gauzatzen du, 2016ko Apirilak 16an onatutako 2016/679 Datu Babesaren Erreglamendu Orokorrak bere III. Sailean, 15. atalean ezartzen duena aintzat hartuz, eta honen ondorioz

ESKATZEN DUT

Aurkakotasun eskubidea dohainik (gehiegizko eskaerak edo zailtasun handikoak direnean, arduradunak kanon bat kobra dezake) eskuratzea gehienez hilabeteko epean (eskaera bereziki konplexuak direnean bi hilabete gehiago luza daiteke) eskaera hau jasotzen denetik, eta idatziz bidaltzea, gailu elektronikoen bitartez aukera dagoenean. Informazioa goian agertzen den helbidera bidali Aurkakotasun eskubidea onartu eta hurrengo 10 egunetan.

Donostian, 20 -ko -ren -a

Sinadura

*Eskubide hau ez da bermatzen erreklamatzeko beharrezkoa denean.