ehko-logo-04

FITXATEGIAREN ARDURADUNAREN DATUAK

Izena/ Sozietate izena: EHKOLEKTIBOA ELKARTEA, Euskal Herriko laborari eta herritar agroekologikoen kolektiboa
Helbidea: Urteaga Kalea 21, 20570, Bergara
IFK/:G75168195
Helbide elektronikoa: ehkolektiboa@gmail.com

INTERESATUAREN DATUAK EDO ORDEZKARI LEGALA

Jaun/Andrea, adin nagusia, helbidea, kalea znba, Herria Herrialdea K.P.
Erkidego autonomia NAN , idatzi honen bitartez Ezabatze Eskubidea gauzatzen dut, 2016ko Apirilak 16an onatutako 2016/679 Datu Babesaren Erreglamendu Orokorrak bere III. Sailean, 15. atalean ezartzen duena aintzat hartuz, eta honen ondorioz

ESKATZEN DUT

Ezabatze eskubidea dohainik (gehiegizko eskaerak edo zailtasun handikoak direnean, arduradunak kanon bat kobra dezake) eta bidegabeko atzerapenarik gabe eskuratzea, gehienez hilabeteko epean (eskaera bereziki konplexuak direnean bi hilabete gehiago luza daiteke) eskaera hau jasotzen denetik, eta idatziz bidaltzea, gailu elektronikoen bitartez aukera dagoenean. Informazioa goian agertzen den helbidera bidali Ezabatze eskubidea onartu eta hurrengo 10 egunetan.

Donostian, 20 -ko -ren -a

Sinadura

*Legez kanpoko datu trataera edo tratareraren helburua aldatu denean egikaritzen da eskubide hau. *Ezabatze eskubidea ez da bermatzen espresio eta informazio eskubidea bermatu behar denean.