ehko-logo-04

FITXATEGIAREN ARDURADUNAREN DATUAK

Izena/ Sozietate izena: EHKOLEKTIBOA ELKARTEA, Euskal Herriko laborari eta herritar agroekologikoen kolektiboa
Helbidea: Urteaga Kalea 21, 20570, Bergara
IFK/:G75168195
Helbide elektronikoa: ehkolektiboa@gmail.com

INTERESATUAREN DATUAK EDO ORDEZKARI LEGALA

Jaun/Andrea, adin nagusia, helbidea kalea znba, Herria Herrialdea k.p.
Erkidego autonomia NAN , idatzi honen bitartez Sarbide Eskubidea gauzatzen dut, 2016ko Apirilak 16an onatutako 2016/679 Datu Babesaren Erreglamendu Orokorrak bere III. Sailean, 15. atalean ezartzen duena aintzat hartuz, eta honen ondorioz

ESKATZEN DUT

Sarbide eskubidea eta dagozkion fitxeroak dohainik (gehiegizko eskaerak edo zailtasun handikoak direnean, arduradunak kanon bat kobratu dezake) eskuratzea gehienez hilabeteko epean (eskaera bereziki konplexuak direnean bi hilabete gehio luza daiteke) eskaera hau jasotzen denetik, eta idatziz bidaltzea, gailu elektronikoen bitartez aukera dagoenean. Informazioa goian agertzen den helbidera bidali sarbide eskubidea onartu eta hurrengo 10 egunetan.

Halaber, informazioa era zehatzean, garden, ulergarri eta errez batean eskuratzeko aukera egon dadila. Ildo berean, hizkera argia eta erraza izan dadila eta zehaztu daitezela nere datuak zertarako, ze helburu eta xederekin bildu diren.Adibidez:

– Erabiliko diren datu pertsonalen kopia.
– Tratamendu xedea, erabiliko diren datu pertsonalen kategoriak eta datuen komunikazioa edo trasmisioa noiz eta nori ematen zaien.
– Posible balitz, datuen bilketen epea. Posible ez balitz izango, epea zehazteko kriterioak.
– Kontrol Autoritateari erreklamazio bat aurkezteko eskubidea.
– Nazioarteko datu trasferentzia bat eman eskero, bermeen inguruko informazioa eskeini.
– Erabaki automatizatuak egon ezkero, hauen logika eta ondorioak azaldu.

Donostian, 20 -ko -ren -a

Sinadura