ehko-logo-04

FITXATEGIAREN ARDURADUNAREN DATUAK

Izena/ Sozietate izena: EHKOLEKTIBOA ELKARTEA, Euskal Herriko laborari eta herritar agroekologikoen kolektiboa
Helbidea: Urteaga Kalea 21, 20570, Bergara
IFK/:G75168195

Helbide elektronikoa: ehkolektiboa@gmail.com

INTERESATUAREN DATUAK EDO ORDEZKARI LEGALA

Jaun/Andrea, adin nagusia, helbidea
, Herria Herrialdea K.P.

kalea znba

Erkidego autonomia NAN , idatzi honen bitartez TratamenduLimitazio Eskubidea gauzatzen dut, 2016ko Apirilak 16an onatutako 2016/679 Datu Babesaren Erreglamendu Orokorrak bere III. Sailean, 15. atalean ezartzen duena aintzat hartuz, eta honen ondorioz

ESKATZEN DUT

Tratamendu limitazio eskubidea dohainik (gehiegizko eskaerak edo zailtasun handikoak direnean, arduradunak kanon bat kobra dezake) eskuratzea gehienez hilabeteko epean (eskaera bereziki konplexuak direnean bi hilabete gehiago luza daiteke) eskaera hau jasotzen denetik, ez daitezela aplika nere datu pertsonalak hautatutako tratamenduan eta idatziz bidaltzea, gailu elektronikoen bitartez aukera dagoenean. Informazioa goian agertzen den helbidera bidali tratamendu limitazioa eskubidea onartu eta hurrengo 10 egunetan.

Eskubide honek datuen tratamendua limitatzea honoko kasuetan baimentzen du:
-Datuak inpugnatzeko aukera, arduradunak datuak berrikusten dituen bitartean.
– Interesdunak oposizio eskubidea gauzatu duenean, egiaztatze prozesuak argudio legitimoak interesdunari

edo arduradunari ematen dizkion bitartean.
Arduradunari datuak mantentzeko eskaera:
– Datuen tratamentua legez kanpo denean, interesatuak datuak ezabatu beharrean, limitatzea eska dezake. -Arduradunak datuak behar ez dituenean eta interesdunak erreklamaziorako datu pertsonalak behar dituenean.

Tratamendua bitarteko elktronikoetatik eta baimenean edo kontratu batean oinarritzen denean bakarrik egikaritu daiteke eskubide hau.

Donostian, 20 -ko -ren -a

Sinadura