ehko-logo-04

FITXATEGIAREN ARDURADUNAREN DATUA

Izena/ Sozietate izena: EHKOLEKTIBOA ELKARTEA, Euskal Herriko laborari eta herritar agroekologikoen kolektiboa
Helbidea: Urteaga Kalea 21, 20570, Bergara
IFK/: G75168195
Helbide elektronikoa: ehkolektiboa@gmail.com

INTERESATUAREN DATUAK EDO ORDEZKARI LEGALA

Jaun/Andrea, adin nagusia, helbidea kalea znba, Herria Herrialdea k.p. Erkidego autonomia NAN , idatzi honen bitartez Zuzenketa Eskubidea gauzatzen dut, 2016ko Apirilak 16an onatutako 2016/679 Datu Babesaren Erreglamendu Orokorrak bere III. Sailean, 15. atalean ezartzen duena aintzat hartuz, eta honen ondorioz

ESKATZEN DUT

Zuzenketa eskubidea dohainik (gehiegizko eskaerak edo zailtasun handikoak direnean, arduradunak kanon bat kobra dezake) eskuratzea gehienez hilabeteko epean (eskaera bereziki konplexuak direnean bi hilabete gehiago luza daiteke) eskaera hau jasotzen denetik, eta idatziz bidaltzea, gailu elektronikoen bitartez aukera dagoenean. Informazioa goian agertzen den helbidera bidali Zuzenketa eskubidea onartu eta hurrengo 10 egunetan.

Zehaztugabe dauden datuak zuzentzeaz gain, osatu gabeko datu pertsonalak osatzea eska daiteke. Eskatu ezkero, zuzendutako datu pertsonalen kopia eman behar da.

Donostian, 20 -ko -ren -a

Sinadura