ehko-logo-04

Eskala txikiko nekazaritzak erantzunen zain jarraitzen du

(Debajo en español)

Estatu osoko 700 erakundek baino gehiagok Gobernuari eta inplikatutako ministerioei (Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura, Kontsumoa eta Osasuna) neurriak hartzeko eskatzen jarraitzen dute. COVID-19 krisiak eskala txikiko nekazaritzako elikagaien ekoizpenean eta agroekologiaren esparruan izan duen eraginari erantzun egokia, koordinatua eta presazkoa emateko eskatzen dute.  Eta sareen bidez #SOSNekazariak kanpainaren zabaltzean laguntza ere eskatzen dute.


Hurbileko merkatu ez-sedentarioak itxi egin dira, oro har, COVID-19ren pandemiari aurre egiteko alarma-egoerak eraginda. Martxoaren 30ean, ehun bat erakundek (besteak beste, estatu mailako zenbait plataforma) zortzi proposameneko gutun bat bidali genion Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioari, eskala txikiko elikagai-ekoizpena eta agroekologia babesteko. Astebete geroago, eskaera bera Kontsumo Ministeriora eta Osasun Ministeriora ere bidali zen, Nekazaritzak erantzuna eman baitzion aurkeztutako eskaerak Osasun eskumenekoak zirela alegatuz.

Birbidaltze-ekintza horren ondorioz, bi ministerioen erantzuna izan genuen. Alde batetik, Osasun Sailak erantzun zuen eskaerak Industria, Merkataritza eta Turismo Ministeriora bidali zituela esanez merkatu ez sedentarioak organo horren eskumenekoak zirela, eta, bestetik, Kontsumo Sailak joan den apirilaren 17an (ostirala) egin zen bilera batera dei egin zigun. Bilera horretan, gure eskariak lortzen laguntzeko prest zeudela erakutsi zuten, baina, hala ere, gaur arte ez da emaitzarik izan.


Gizarte zibilean, ordea, erantzuna oso bestelakoa izan da. Nekazaritza Ministerioari bidalitako gutuna 700 erakundek sinatu dute dagoeneko, eta beren lurraldeetatik hainbat kanpaina eta eskaera egin dituzten kolektiboak mobilizatu ditu; horietako batzuek merkatu ez egonkorrak baimendu dituzte (Bartzelona, Euskal Autonomia Erkidegoa edo Valentzia).Gobernu zentralaren erantzun argirik ez dagoenez, beste gizarte-dei bat egiten dugu nekazaritza txikiaren alde, eta alarma-egoeratik eratorritako arazo guztiei irtenbide zehatzak eskatzeko eta produktu osasungarri, elikagarri, jasangarri eta toxikorik gabeetan oinarritutako elikadura-eskubidea betetzeko. Proposamena sinatu duten erakundeek oso irtenbide zehatzak eta aplika daitezkeenak eskaini ditugu osasun krisiaren testuinguruan, eta, beraz, ulertezina iruditzen zaigu erantzunik eza. Intzidentziarekin eta ikuspenarekin jarraituko dugu; izan ere, alarma-egoeratik haratago, gai batzuk iraunkor bihur daitezke, eta ezin ditugu neurri batzuk onartu.


Hala, azpimarratu nahi dugu funtsezkoa dela:

1) krisi honek nekazari-ekonomietan eragiten ari den inpaktu ekonomiko ikaragarriari erantzuna ematea eta arintzea, neurri ekonomiko eta fiskalekin ;

2) administrazioek tokiko ekoizpenen alde egitea, ospitaleak, adinekoen zentroak, gizarte-jantokiak, eskola-jantokiak edo elikagai-bankuak hornitzeko janarien erosketa publikoan;

3) eskala txikiko ekoizpena eta autohornikuntzako guneak gure erkidegoentzat funtsezkoak/esentzialak direla onartzea;

4) administrazioen arteko koordinazioa lortzea (ministerio artekoak, autonomia artekoak eta tokikoak), neurriak hartzean nahasmendurik, sakabanaturik eta eraginkortasunik gabe ez eragiteko.

Larrialdi hori, beste hainbatek bezala, gure lurraldeen alde eta elikadura osasuntsu eta jasangarrirako eskubidearen alde lan egiten dugun erakunde guztiak elkarlanean arituko gara, non ekoizpen agroekologiko txikia abangoardian dagoen. Funtsezkotzat jotzen dugu agroekologia eta elikadura burujabetza izatea trantsizio ekosozialeko agertokiaren aldeko apustua, orain inoiz baino gehiago.


Erakunde sinatzaileek hiritar eta kolektibo guztiei eskatzen diegu sare bidezko zabalkunde handiarekin bat egin dezatela, #SOSCampesinado #SOSNekazariak #SOSCampesiñado #SOSPagesia entzun dadila. 

Nekazaritza Ministerioari gutuna hemen kontsulta daiteke: https://ehkolektiboa.eus/baserritar-txikien-ekoizpenaren-alde/2/

Eta eskaera sinatu duten erakundeen zerrenda hemen kontsulta daiteke: https://www.soberaniaalimentaria.info/otros-documentos/luchas/723-carta-mapa

La agricultura a pequeña escala sigue esperando respuestas  

Más de 700 organizaciones de todo el estado siguen exigiendo al Gobierno y a los diferentes Ministerios implicados (Agricultura, Pesca y Alimentación, Consumo y Sanidad) la toma de medidas en consideración de los impactos de la crisis del COVID-19, en la producción agroalimentaria de pequeña escala y el ámbito agroecológico para una respuesta adecuada, coordinada y urgente, e instan a una difusión mayoritaria a traves de las redes, #SOSCampesinado  

Ante el cierre generalizado de los mercados no sedentarios de proximidad que ha supuesto el estado de alarma para hacer frente a la pandemia del COVID-19, el pasado 30 de marzo un centenar de organizaciones entre las que se encontraban varias plataformas de ámbito estatal, remitimos una carta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con ocho propuestas para proteger la producción alimentaria a pequeña escala y la agroecología. Una semana más tarde, la misma petición se envió también al Ministerio de Consumo y al Ministerio de Sanidad, al recibirse respuesta de Agricultura alegando que las demandas presentadas eran competencia de este último.Como resultado a esta acción de reenvío, tuvimos respuesta de ambos ministerios. Por un lado, Sanidad contestó  comunicando que trasladaba las peticiones al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo alegando que los mercados no sedentarios eran competencia de este Órgano y, por otro, Consumo nos emplazó a una reunión que tuvo lugar el pasado viernes 17 de abril. En esta reunión se demostró sintonía y buena disposición para ayudarnos a conseguir nuestras demandas, pero a pesar de todo, hasta el día de hoy, no ha habido ningún resultado.


En la sociedad civil, sin embargo, la respuesta ha sido muy diferente. La carta al Ministerio de Agricultura ha sido ya suscrita por 700 entidades y ha movilizado a los colectivos que, desde sus territorios, han realizado diversas campañas y peticiones a consejerías y ayuntamientos, algunos de los cuales han autorizado los mercados no sedentarios (Barcelona, Comunidad Autonoma Vasca o País Valencià). Ante la falta de respuesta clara del gobierno central, hacemos un nuevo llamamiento social para reclamar soluciones concretas a todos los problemas derivados del estado de alarma para la pequeña agricultura y para el cumplimiento del Derecho a la Alimentación basado en productos sanos, nutritivos, sostenibles y sin tóxicos. Las organizaciones firmantes de la propuesta hemos aportado soluciones muy concretas y posibles de aplicar en el contexto de crisis sanitaria, por lo que consideramos incomprensible la falta de respuestas. Continuaremos con la incidencia y la visibilidad, ya que más allá del estado de alarma, algunas cuestiones pueden convertirse en permanentes y no podemos permitir que no se reviertan ciertas medidas. 


Así, queremos subrayar que es fundamental: 1) dar respuesta y mitigar el brutal impacto económico que está provocando esta crisis en las economías campesinas con medidas económicas y fiscales ; 2) que las diversas administraciones apuesten por las producciones locales en la compra pública de alimentos para abastecer hospitales, centros de mayores, comedores sociales, comedores escolares o bancos de alimentos; 3) reconocer  la produccion de pequeña escala y los espacios de autoabastecimiento como esenciales para nuestras comunidades; 4) conseguir la coordinacion entre administraciones (interministeriales, interautonomicas y locales) para no generar confusión, dispersión e ineficiencia en la toma de medidas.


Esta urgencia, como tantas otras, nos encontrará unidas a todas las organizaciones que trabajamos en favor de nuestros territorios y en favor del derecho a una alimentación sana y sostenible, donde la pequeña producción agroecológica está en la vanguardia. Consideramos fundamental que la agroecología y la soberanía alimentaria sean la apuesta para el escenario de transición ecosocial por el que tenemos que caminar, ahora más que nunca.


Las organizaciones firmantes instamos a toda la ciudadanía y colectivos a sumarse a una difusion mayoritaria a traves de las redes, para hacernos oir, #SOSCampesinado #SOSNekazariak #SOSCampesiñado #SOSPagesia.


Puede consultarse la carta al Ministerio de Agricultura y el listado de entidades que han suscrito la petición aquí: https://www.soberaniaalimentaria.info/otros-documentos/luchas/723-carta-mapa