ehko-logo-04

Irabarneko 6. Topaketak: EHKOlektiboak urrats bat aurrera!

23   31

Hunkigarria eta esanguratsua izan zen EHkolektiboaren VI. Topaketetan izan genuen parte hartze handia. Zuberoako Irabarne herriko jauregian ehun pertsona pasatxo bildu ginen!

Azken 18 hilabeteetan egin den lanaren ondorioz, EHKOlektiboak egiten duen proposamena landu eta onartu zen azken topaketa hauetan; zeintzuk izango dira EHKOren lan esparruak? Zer motatako identifikazio tresna aukeratuko dugu? EHKO elkartea sortuko dugu?

Hemen duzue egin zen AURKEZPENA, klickatu gainean!

Aquí tenéis la PRESENTACIÓN, ¡pinchad encima!Aukezpena eusk  Presentacion encuentros cast

32   25

19   5

Sintesiak eta ondorioak ulertzeko, mesedez irakurri TOPAKETEN AURKEZPENA.

SINTESIA eta ONDORIOAK:

– Oraindik gauzak gehiago zehaztu behar dira; zuhaitzak (irizpideak eta baldintzak), identifikatzaile eta bere erabilera, antolaketa… eta sozial arloa gehiago lantzea eskatu da.

– Kideen jarraipena egiteko onarpen komisio bat eratuko da; konfiantzan eta sektorearen ezagutzaren gertutasunean oinarrituko dena (behintzat hasiera batean), baina erronka, jarraipen serio bat egitea izango litzateke. Sinesgarritasuna bermatu.

– Gertutasuneko komunikazioa bermatuko duen identifikatzailea izango da. Ez marka komertzial bat. Baina bai bioindustrialetik desberdinduko gaituena.

– Elkarteen arteko duplizidaderik ez egotea, koordinazioa eta lanen banaketa egin behar da.

– EHKO elkartea sortzeko urratsak emango dira.

– Bozkaketa egin zen eta egindako proposamena bide onetik doala baieztatu da; 84 bozka BAI, 2 bozka Ez (14 animatzaile, ez dute bozkatu)

 Eskerrik asko kolektiboan parte hartzeagatik!

4     12

Para comprender bien la síntesis, por favor leer la presentación

SINTESIS y CONCLUSIONES:

– Todavía hay que concretar más las cosas; los árboles (criterios y condiciones), el identificador y su uso, la organización… y se ha pedido trabajar más el aspecto social.

– Para el seguimiento de las personas socias, se creará una comisión de adhesión; se basará en la confianza y en el conocimiento del sector (por lo menos en un principio), pero el reto es hacer un seguimiento serio. Garantizar la credibilidad.

– Será una herramienta, un identificador que garantizará la comunicación de cercanía. No será una marca comercial. Pero nos diferenciará del bioindustrial.

– No tiene que haber duplicidad entre las asociaciones. Coordinación y reparto de funciones.

– Se darán pasos en la creación de la asociación EHKO.

– Para afirmar que la propuesta realizada va por buen camino, se hizo una votación con el resultado siguiente: 84 votos a favor, 2 votos en contra (las personas asalariadas de las asociaciones no votaron)

¡Gracias por vuestra participación en el colectivo!