ehko-logo-04

Miren Lizasoain eta Egoitz Galartza: ERLANDERE erlezainak

Erlandere ezti ekologikoa egiten dute Miren Lizasoain eta Egoitz Galartzak, Arbeizan (Estelleria).

Miren Lizasoain (Arg: GARA)

EHKO kideak zarete. Zerk bultzatuta hartu zenuten erabakia?

Agroekologian gabiltzanok biltzen gaituen Euskal Herri mailako egitura bat izatea erakargarria egin zitzaigun. Gainera, ekoizle txikiak izatean partaideak asko identifikatzen gara gure artean, antzeko arazo eta helburuekin. Bestalde, erlezainen talde bat egotea, eta Iparraldeko zein Hegoaldeko erlezainak biltzeko aukera izatea, oso baliagarria da.

 

Noiz hasi zineten erlezaintzan? 

Duela 20 urte, 6 erlauntzekin. Geroztik gauza asko aldatu dira, bai erleak, bai eguraldia eta baita (batez ere) gu geu erlezain bezela.

Zer moduzkoa osasuna daukate erleek Estellerrian?

Pentsatzen dugu gainerako erleen moduan egongo direla gureak ere. Egia dena da gero eta lan gehiago eta lan finagoa (teknifikazio handiagokoa) egin beharra daukagula erleak ongi egoteko.

Kontsumitzaileek eztia duela urte batzuk baino gehiago baloratzen al dute?

Bai. Gainera, produktu ekologikoen kontsumitzailea ongi informatutakoa izaten da, garrantzia ematen dio eztiaren kalitateari eta ekoizteko moduari.

[FR]

Miren Lizasoain et Egoitz Galartza font le miel écologique ERLANDERE, à Arbeiza (région d’Estella)

Vous êtes membres d’EHKO. Qu’est-ce qui vous a fait prendre cette décision ?
Ça nous semblait intéressant qu’il y ait une structure qui regroupe ceux qui comme nous travaillent dans l’agro-écologie. Nous nous identifions aux autres producteurs, et il est également très intéressant qu’il y ait un groupe d’apiculteurs.

Quand avez-vous commencé l’apiculture ?
Il y a 20 ans, avec six ruches. Depuis, les choses ont beaucoup changé : les abeilles, le climat et surtout, nous en tant qu’apiculteurs.

Comment est la santé des abeilles de la région d’Estella ?
Nous pensons que les nôtres sont comme les autres. Mais il est vrai que nous devons travailler de plus en plus pour que les abeilles aillent bien.

Les consommatrices accordent-elles maintenant plus d’importance au miel que dans le passé ?
Oui. De plus, le consommateur de produits écologiques est en général bien informé et il donne de l’importance à la qualité du miel et au mode de production.

[CAST]

Miren Lizasoain y Egoitz Galartza hacen la miel ecológica ERLANDERE, en Arbeiza (Estellerria)

Sois miembros de EHKO. ¿Qué os hizo tomar esa decisión?
Nos pareció atractivo que hubiera una estructura que nos juntara a aquellos que andamos en la agroecología. Nos identificamos con los otros productores, y además es muy interesante que haya un grupo de apicultoras.

¿Cuándo comenzasteis en la apicultura?
Hace 20 años, con seis colmenas. Desde entonces han cambiado muchas cosas: las abejas, el clima y sobre todo, nosotros como apicultores.

¿Qué tal andan de salud las abejas en Estelleria?
Pensamos que las nuestras están como las demás. Pero es verdad que cada vez tenemos que trabajar más para que las abejas estén bien.

¿Las consumidoras valoran más la miel ahora que en el pasado?
Sí. Además, el consumidor de productos ecológicos suele estar bien informado, y le da importancia a la calidad de la miel y al modo de producción.