ehko-logo-04

Prentsaurrekoa: EHKO MARTXAN DA!!

2015/10/20 (Abajo en castellano / En bas en française

)IMG_1278

Martxan da EHKO identifikatzaile berria!

8 urtetan zehar izandako gogoeta eta hainbat topaketen ostean, EHKOlektiboak EHKO identifikatzailea plazaratu du.

Agroekologian oinarritutako nekazaritza ekologikoa identifikatzen du. Izan ere, nekazaritza ekologikoak izaten ari den zabalkundea positiboa bada ere, Europatik araututa dagoen nekazaritza ekologikoak, ekoizpen eta maneiura mugatzen da. EHKOlektiboak Europako arauditik haratago joateaz gain, agroekologiaren irizpideak barneratu nahi ditu, hau da; nekazaritza ereduaz gain, bertakotasun irizpide, zein sozial, ekonomiko eta kulturalak kontutan hartzen dituena.

Momentu hauetan, Euskal Herri osoko 50 etxaldek jaso dute EHKO izendapena, eta hemendik eta urte amaierara beste dozena bat gehiago izango direla espero da.

Berme sistema parte hartzailean oinarritzen den ekimena da, laborari zein herritarrek parte hartze sistemaren bidez etxaldeen jarraipena egiten dute. Helburu nagusia, agroekologia kontzeptuan oinarrituz, etxaldeak hobetzen laguntzea da. Identifikatzaileak berri honek, hainbat irizpide ziurtatzen ditu, hala nola:

 • Etxaldea bere osotasunean ekologikoa izatea
 • Lurrari lotutako nekazaritza bat sustatzea (batez ere animalien elikaduran)
 • Konfidantza eta transparentzia lantzea – herritarrekiko harreman zuzena bermatzea
 • Gertutasuna eta bertakotasuna lantzea; lehen gai zein produktuen banaketa bide laburrekoak izatea
 • Laborariak, ekoizpen, eraldaketa eta salmentan erabakiak hartzeko gaitasuna izatea
 • Transgenikorik ez onartzea
 • Kolektiboan parte hartzea; laborarien harteko harremanak eta elkar lana indartzea

Etxaldea bere osotasunean balorean jartzen duen komunikazio tresna da, ez da produktuaren label kalitate marka bat. Bide motzeko banaketa bideetan aurkituko dugu, gertutasunezko komunikazioa bermatuz; Azoketan, dendetan txikietan, kontsumo elkarte eta taldeetan, eta abar.

– Identifikatzaileak bi gauza bermatzen ditu:

 • Lan kolektibo batean engaiatzea
 • Europako ekoizpen ekologikoaren araudiari, arau sinple batzuek gehitu eta hauek errespetatzea. Sistema bio industrialen aurrean desberdintzeko “bertako ekoizpena / bertako kontsumoa” ziurtatzea.

Gertutasuneko komunikaziorako egindako identifikatzailea mota da (geografikoki eta sozialki). Harreman zuzenerako difusio tresna erabiliz (esportaziorako bokaziorik gabe)

Identifikatzaile honen garapena bezain garrantzitsuak dira EHKOlektiboarentzat agroekologiaren lanketa eta muga administratiboetatik haratagoko harremana eta elkar trukea.

EHKOlektiboarekin bat eginez gero, herri baten elikadura burujabetzaren alde bat egiten dugu, gure lurraldeak duen elikatzeko gaitasuna balorean jarriz.

Gizarteari EHKO identifikatzailea eta bere 50 etxaldeak aurkezteko helburuarekin, datorren larunbata URRIAK 24 Iruñako Sarasate pasealekuan 1º EHKO AZOKA BEREZIA antolatuko dugu.

EHKOlektiboak egun berean Euskal Herriko hainbat hiriburuetan antolatu diren aldarrikapen ekintzekin bat egiten dugula adierazi nahi dugu; Bilbon Alternatiben Herrixka eta Baionan Deiadar. Akitibitate anitz honek, herriaren bizitasun seinale ikusirik oso baikorki baloratzen dugu.

———————————————

¡L’identifiant EHKO est en marche !

Après 8 ans de réflexions, rencontres et journées techniques, l’association EHKOlektiboa a fait naître l’identifiant EHKO.

EHKO est un outil qui identifie l’agriculture biologique basée sur les fondements de l’agroécologie. Le développement de l’agriculture biologique est très positif, dans le cadre de la règlementation européenne de la bio. EHKolektiboa va au delà : en plus de quelques règles allant plus loin que cette règlementation communautaire, elle intègre des concepts agroécologiques sur les thèmes de la proximité du modèle social, économique et culturel.

A ce jour, 50 fermes de tout Euskal Herri ont obtenu l’identification EHKO, et ce chiffre va rapidement augmenter dans les prochains mois.

EHKO est une démarche qui se base sur un “système de garantie participative” dans lequel les paysan-nes et citoyen-nes réalisent le suivi des fermes. La finalité est d’aider et d’accompagner les fermes à progresser vers plus d’agroécologie.

Plus concrètement, ce nouvel identifiant nous garantit :

 • Fermes certifiées en AB dans leur totalité (pas de mixité bio / non bio)
 • Un lien au sol (notamment en alimentation animale)
 • Un niveau significatif de relation directe entre le producteur et l’acheteur (transparence)
 • Un travail de relocalisation et de proximité, tant sur les approvisionnements que sur les circuits de vente
 • L’autonomie de decisión des agriculteurs-trices sur la production, la transformation et la vente
 • La mise en oeuvre de toute action visant le 0 OGM
 • L’engagement à participer au collectif, en relation avec les autres membres de EHKO

EHKO est un outil de communication qui met en exergue la ferme dans sa globalité, ce n’est pas un label de garantie produits. A ce titre, il será valorisé dans les circuits de proximité : marchés, groupes de consommateurs-trices, petits magasins spécialisés etc. Il garantit fondamentalement deux choses :

 • L’engagement à un travail collectif
 • le respect de règles simples ajoutées à la règlementation européenne de la bio, règles permettant de se différencier des systèmes industriels, de garantir le “produire local – consommer local” et la relation directe entre habitant-es et paysan-nes.

C’est un type d’identifiant pensé pour une communication de proximité, tant géographique que sociale. Il n’a pas de vocation à être utilisé pour l’exportation.

Pour l’association EHKOkolektiboa, sont aussi importants le développement de cet identifiant que celui de l’agroécologie et des échanges par delà les frontières administratives.

En soutenant la démarche EHKOlektiboa, nous oeuvrons concrètement à la souveraineté alimentaire de notre territoire, en mettant en valeur notre capacité à produire notre propre alimentation.

Avec l’objectif de présenter à la société notre nouvel identifiant et les 50 fermes qui ont obtenu l’agrément cette année, nous organisons la première Feria EHKO ce samedi 24 octobre 2015 à Iruña – Pampelune (Paseo Sarasate).

Nous profitons d’ailleurs de cette occasion pour exprimer notre soutien aux évènements organisés ce même samedi 24 à Bilbo (Alternatibaren errixka) et Bayonne (Deiadar) : ça bouge dans tout Euskal Herri !

————————————————

¡Ya está en marcha el nuevo identificador EHKO!

Después de ocho años de reflexión, debate y multiples encuentros, la asociación EHKOlektiboa saca a la luz el identificador EHKO.

Es la herramienta que identifica una agricultura ecológica basada en la agroecología. Aún siendo positivo la extensión que está tomando la agricultura ecológica, la Reglamentación Europea de agricultura ecológica se ciñe al modelo de producción y manejo. EHKOlektiboa, además de ir más lejos de lo que se recoge en la reglamentación comunitaria, integra los conceptos de la agroecología; además del modelo productivo, tiene en cuenta los criterios de cercanía, los sociales, económicos y culturales.

En estos momentos, un total de 50 granjas de toda Euskal Herria han obtenido la denominación EHKO, y se espera que la cifra aumente en los próximos meses.

EHKO es una iniciativa que se basa en el “Sistema participativo de Garantía”, donde los propios agricultores/as y ciudadanos/as, son los que hacen el seguimiento a las granjas. El principal objetivo es ayudar a las granjas mejorar en vía de la agroecología.

Más concretamente, este nuevo identificador nos garantiza:

 • Granjas ecológicas en toda su totalidad
 • Una agricultura ligada a la tierra
 • Confianza y transparencia – garantizar la relación directa con el consumidor/a y la ciudadanía
 • Trabajar la localidad y la cercanía; tanto en la materia prima como con el producto
 • La capadidad de los/as agricultores/as en la toma de decisiones de la producción, la transformación y la venta
 • No a los Transgénicos
 • Participación en el colectivo; fomentar las relaciones y el intercambio entre los/as agricultores/as.
 • …..

Es una herramienta de comunicación que pone el valor la granja en su totalidad, no es un label de garantía de un producto. Lo encontraremos en los canales cortos de comercialización, garantizando así una comuniación de cercanía; mercados, grupos y asociaciones de consumidores, tienda pequeñas, etc.

– El identificador EHKO garantiza 2 cosas:

 • El compromiso a un trabajo colectivo
 • El respeto de unas normas sencillas añadidas a la reglamentación Europea de agricultura ecológica. Para diferenciarse ante sistemas bio industriales, asegurar la “producción local/ consumo local”. Garantizando la relación directa “ciudadano-a / campesino-a”.

– Es un tipo de identificador pensado para una comunicación de cercanía (tanto a nivel geográfico como social). Utilizando medios de difusión para la relación directa (sin vocación de exportación).

Para la asociación EHKOlektiboa, son tan importantes como el desarrollo de este identificador, el desarrollo de la agroecología, y la relación y el intercambio más hallá de las fronteras administrativas.

Apoyando la iniciativa de EHKOlektiboa, favorecemos la soberanía alimentaria de nuestro territorio, poniendo así en valor la capacidad que tenemos de alimentarnos soberanamente.

Con el objetivo de presentar a la ciudadanía el nuevo identificador EHKO y las 50 granjas que han obtenido el identificador EHKO, el próximo sábado 24 de octubre celebraremos en el Paseo Sarasate de Iruña-Pamplona la 1º FERIA EHKO.

Expresamos nuestra unión con las actividades paralelas que se han organizado tanto en Bilbo (Alternatiben herrixka ) y en Baiona (Deiadar) considerando símbolos de un pueblo crítico y vivo.